Användarvillkor Vikariehjälpen AB

Dessa villkor (“Användarvillkoren”) reglerar din användning av tjänsten Vikariehjälpen och vår pedagogiska lösning för skolan och dess vikarier. Tjänsten tillhandahålls av Vikariehjälpen AB, org. nummer xxxxxx-xxxx Vi uppmanar dig att läsa dessa Användarvillkor noggrant. Användarvillkoren kan komma att uppdateras från tid till annan.

Personuppgiftshantering

I vår Personuppgiftspolicy finns det information om hur vi behandlar dina personuppgifter och hur vi skyddar din integritet när du använder Tjänsten. Genom att godkänna dessa Användarvillkor samtycker du till den behandling av dina personuppgifter som framgår av vår Personuppgiftspolicy.

Åldersgräns

Du måste ha fyllt 18 år för att använda Tjänsten.

Avgift För Tjänsten Och Olika Typer Av Medlemskap

Du använder vår Tjänst genom att logga in på vår hemsida. Tjänsten kräver att du fyller i viss information om dig själv och verifierar din identitet genom ett lösenord. Tjänstens innehåll och de olika nivåer av medlemskap som vid var tid erbjuds presenteras på www.vikariehjalpen.se. De priser som anges inkluderar moms. Vi har rätt att när som helst ändra avgifterna för Tjänsten men så länge din prenumeration löper så påverkas du inte av en eventuell prishöjning.

Avtalstid/Uppsägning

Alla licenser startar från den dagen Vikariehjälpen mottagit betalning från aktuell licenstagare. Om du vill avsluta ditt medlemskap i Tjänsten gäller avtalets avtalsvillkor för när du kan avsluta licensen.
Licensen avslutas när den senast betalda perioden har löpt ut.
Vikariehjälpen AB har rätt att säga upp ditt medlemskap med trettio (30) dagars varsel. Eventuell ersättning som betalats i förskott för Tjänsten kommer i sådana fall att återbetalas till dig. Vi har dessutom rätt att utan föregående meddelande till dig säga upp eller frysa ditt medlemskap om du väsentligen eller vid upprepade tillfällen bryter mot någon bestämmelse i dessa Användarvillkor.

Ångerrätt

Oavsett vilken medlemskap du köper har du rätt att inom fjorton (14) dagar räknat från dagen då avtalet ingicks, dvs. dagen för ditt köp ångra ditt köp (ångerfristen). Vikariehjälpen AB förbehåller sig rätten att debitera dig för den tid du använt Tjänsten om du inom ångerfristen uttryckligen har begärt att Tjänsten ska påbörjas, och därefter väljer att utnyttja din ångerrätt. Om du önskar utnyttja din ångerrätt skickar du in ditt ärende till info@vikariehjalpen.se. Observera att du måste maila från den e-postadress som du registrerat på ditt konto i Tjänsten. Vikariehjälpen AB bekräftar genom ett mail att man mottagit ditt meddelande. Din avgift med ett avdrag* för den tid du utnyttjat Tjänsten kommer då att betalas tillbaka av Vikariehjälpen AB snarast och senast inom fjorton (14) dagar från det datum då Vikariehjälpen AB mottog din uppsägning. För det fall du ännu inte betalat din faktura krediterar Vikariehjälpen AB dig med avdrag för den tid du använt Tjänsten. Ett standardformulär för utnyttjande av ångerrätten finns även att tillgå på Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se).
*Avdraget baseras på ett genomsnitt av tjänstens ordinarie månadskostnad (f.n xx /månad) per dag.

Användning Av Tjänsten Med Mera

Ditt medlemskap tillhör skolan och får inte överlåtas till eller användas av annan. Du ansvarar för att dina inloggningsuppgifter inte hamnar i orätta händer. Om du tror att någon kan ha fått reda på dina inloggningsuppgifter, hör av dig till vår kundtjänst.
Du får inte bryta mot svensk lag och du måste följa våra regler. Tjänsten får endast användas för icke-kommersiellt bruk. Du får inte använda Tjänsten på sådant sätt att VikariehjälpenAB eller annan drabbas av olägenhet eller skada..
Du accepterar att din tillgång till Tjänsten och de uppgifter som du lämnat inom ramen för Tjänsten kan stängas av eller raderas om Vikariehjälpen AB anser att du har brutit mot våra regler.
Tjänsten kan från tid till annan vara helt eller delvis otillgänglig på grund av systemunderhåll eller andra orsaker. Vi kommer i möjligaste mån att förse dig med information om eventuella begränsningar i tillgängligheten.
Inom ramen för Tjänsten tillhandahålls länkar till samarbetspartners webbplatser. Dessa webbplatser kontrolleras inte av Vikariehjälpen AB och vi ansvarar därför inte för innehållet på en länkad webbplats eller för webbutsändningar eller andra typer av överföringar som sker från länkade webbplatser.

Immateriella Rättigheter

Vikariehjälpen AB, innehar de immateriella rättigheterna till text, bild, design och det övriga material och information som görs tillgängligt för dig genom din användning av Tjänsten. Samma sak gäller den bakomliggande programkoden för Tjänsten. Sådant material och information får inte användas på annat sätt än inom ramen för normal användning av Tjänsten.

Överlåtelse

Du godkänner att det avtal som du har ingått med Vikariehjälpen AB genom att acceptera Användarvillkoren kan komma att överlåtas till annat bolag.

Förändringar I Vårt Erbjudande

Vi kan när som helst och utan föregående information besluta att avveckla Tjänsten eller ersätta Tjänsten med annan tjänst. I sådant fall förbehåller vi oss rätten att avsluta din tillgång till Tjänsten, vilket kommer att ske efter att du har fått information om detta, t.ex. genom meddelande till din registrerade e-postadress. Eventuell ersättning som betalats i förskott för Tjänsten kommer i sådana fall att återbetalas till dig.

Ändringar I Användarvillkoren

Vikariehjälpen AB har rätt att ändra innehållet i Tjänsten eller i dessa Användarvillkor från tid till annan. I den mån vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke kommer vi dock att inhämta sådant innan förändringen träder i kraft. Som ett förtydligande träder sådan förändring alltså inte i kraft innan du har godkänt den.

Lagval Och Tvist

Svensk lag ska tillämpas på Tjänsten och dessa Användarvillkor. Tvist hänförlig till Tjänsten eller dessa Användarvillkor, ska avgöras av svensk allmän domstol. Du kan också vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, läs mer på www.arn.se.

Kontakta Oss

Om du har frågor eller synpunkter som avser dessa Användarvillkor är du välkommen att kontakta oss på info@vikariehjälpen.se eller.